Depresja

Słownik

Depresja - prosta definicja depresji mówi, że jest to recesja dużej skali, która trwa dłuższy okres. Niektórzy definiują depresje jako scenariusz, w którym realne PKB spada o co najmniej 10%. Inną drogą odróżnienia depresji od recesji jest czas trwania. O recesjach mówi się że trwają jeden rok, natomiast depresje mogą trwać nawet kilka lat. Termin „depresja” pochodzi od wielkiej recesji z lat 30-tych XX wieku. Później termin recesja zaczęto stosować do małych spadków aktywności gospodarczej, a depresją nazywano większe spowolnienia.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski