X
Poleć artykuł innej osobie

Uzupełnij poniższy formularz

CAPTCHA
 
Graficzne pułapki CAPTCHA

Derywaty

Słownik

Derywaty - pochodny instrument finansowy, którego cena zależy od wartości instrumentu bazowego. Instrumentem bazowym mogą być np. akcje, obligacje, wysokość stopy procentowej czy nawet opady deszczu - jako derywaty pogodowe. 

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski