Deflacja

Słownik

Deflacja - jest to przeciwieństwo inflacji. Spadek ceny koszyka dóbr i usług. Deflacja występuje, gdy stopa inflacji spada poniżej zera. Może to mieć miejsce po redukcji podaży pieniądza i/lub kredytu.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski