Czym jest pips i lot?

 

Pips był w przeszłości najmniejszą jednostką zmiany kwotowań. Dla prawie wszystkich głównych par walutowych pips oznacza czwartą cyfrę po przecinku. Jedynym wyjątkiem wśród głównych par jest japoński jen, dla którego pips oznacza drugą cyfrę po przecinku. W następstwie rozwoju obrotu elektronicznego wprowadzono pipsy cząstkowe. Pips cząstkowy to dziesiąta część pipsa, czyli odpowiada on piątej cyfrze po przecinku dla wszystkich głównych par walutowych poza japońskim jenem. Wprowadzenie pipsów cząstkowych okazało się olbrzymim sukcesem rynkowym, pozwalając zarówno na obniżenie kosztów transakcji, jak i na zwiększenie obrotów.

Czym jest lot?
Lot jest standardową wielkością transakcji na rynkach finansowych. Oznacza to zwykle 100 000 jednostek waluty bazowej lub równowartość 100 000 USD dla indeksów, surowców i kontraktów. Handel możliwy jest również w minilotach (1/10 lota, lub 10 000 dolarów) lub mikrolotach (1/100 lota, lub 1 000 dolarów). W TMS Brokers możesz dokonywać transakcji o nominałach minilotów po cenach obowiązujących dla transakcji standardowej wielkości. Sprawdź warunki transakcyjne w Specyfikacji Instrumentów Finansowych poszczególnych platform.

Jak obliczane są zyski i straty?
Kontynuujmy nasz przykład z EUR/USD. Kurs wymiany EUR/USD mógłby wynosić 1,2730/1,2731. Oznacza to, że możesz sprzedać EUR/USD po 1,2730 (cenie bid) i kupić EUR/USD po 1,2731 (cenie ask). Załóżmy, że zidentyfikowałeś trend spadkowy kursu EUR/USD i po analizie technicznej wykresów wyznaczyłeś silny poziom oporu w okolicach 1,2735. Decydujesz się sprzedać 1 lot (100 000 EUR/USD) po kursie 1,2730 i ustawić zlecenie stop-loss dla otwartej pozycji na poziomie 1,2737. Po publikacji słabszych od oczekiwanych wyników chińskiego przemysłu kurs EUR/USD spada do 1,2680/1,2681. Decydujesz się zamknąć pozycję kupując 1 lot (100 000 EUR/USD) po cenie ask 1,2681. Twój zysk wyrażony w pipsach wynosi 1,2730 – 1,2681, czyli 49 pipsów. Wartość pipsa dla transakcji 100 000 EUR/USD wynosi 10 dolarów. Twój zysk wynosi zatem 490 dolarów (49 pipsów x 10 dolarów). Jeśli wyniki chińskiego przemysłu okazałyby się lepsze od oczekiwanych, kurs EUR/USD mógłby wbrew Twym przewidywaniom wzrosnąć i po osiągnięciu poziomu 1,2737 na Twojej krótkiej pozycji aktywowane zostałoby zlecenie Stop-Loss. Jeśli rzeczywiście tak by się stało, Twoja strata wynosiłaby 7 pipsów lub 70 dolarów (7 pipsów x 10 dolarów). Jeśli Twoje konto prowadzone jest w PLN, konieczne jest dodatkowe przeliczenie z USD na PLN. Zysk w USD zostałby przeliczony na PLN po cenie bid (sprzedajesz USD, by kupić PLN). Platformy transakcyjne TMS Brokers (MT5) automatycznie przeliczają zyski i straty z otwartych pozycji na walutę Twojego rachunku, więc nie musisz martwić się samodzielnym przeliczaniem tych wartości. Istotne jest jednak zrozumienie mechanizmu obliczeń zysku i straty w pipsach i późniejszego przeliczenia ich na walutę, w której prowadzony jest rachunek.


Sprawdź również:

 

Przetestuj bezpłatne konto demo w aplikacji mobilnej TMS Brokers.

Zainwestuj wirtualne 50 000 złotych w kontrakty na akcje, indeksy, waluty, kryptowaluty lub surowce.
Poczuj prawdziwe emocje bez ryzyka!

przetestuj aplikację »

Przeczytaj jak zacząć grać

  • jak szybko i łatwo zawierać transakcje online
  • w jaki sposób skutecznie analizować wydarzenia rynkowe
  • w co i kiedy warto inwestować

pobierz e-book »

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.