Wykresy

Wykresy cen

Powinieneś zapoznać się z kilkoma rodzajami wykresów często używanych w analizie technicznej. Wykresy są niezwykle użytecznymi graficznymi prezentacjami zmian cen w czasie i warto analizować je regularnie, by ułatwić określenie trendów wyższego i niższego rzędu, a także prognozowanie ich odwróceń.

 

Wykres świecowy

Wykres świecowy to najpopularniejszy rodzaj wykresów. Wykresy świecowe prezentują informacje o tych samych poziomach cen, co wykresy słupkowe, lecz w nieco inny sposób. Wykresy świecowe pozwalają również na przewidywanie przyszłych zmian cen na podstawie zidentyfikowanych na wykresie charakterystycznych formacji.

Wykres świecowy zawdzięcza swoją nazwę sposobowi, w jaki prezentowane są na nim: cena otwarcia, zamknięcia, maksimum i minimum dla określonego zakresu czasu. Forma prezentacji tych danych przypomina świeczkę. Świeca składa się z cienia i korpusu, który odróżnia świecę od słupka. Korpus reprezentuje różnicę między ceną otwarcia i zamknięcia. Jeśli cena zamknięcia jest niższa od ceny otwarcia, korpus świecy jest ciemny, lub czerwony, jeśli cena zamknięcia jest wyższa niż otwarcia, korpus jest niewypełniony lub zielony.  Pionowa linia nad lub pod korpusem zwana jest cieniem i jej koniec reprezentuje odpowiednio poziom maksimum lub minimum dla danego okresu.

 

 

Wykres słupkowy

Wykres słupkowy jest najprostszym i rodzajem wykresu. Wykres słupkowy składa się ze słupków reprezentujących poziomy cen: otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia dla określonego zakresu czasu – od słupków minutowych do miesięcznych lub dłuższych. Najczęściej prezentowane są wykresy słupków dziennych, ale na rynku Forex często analizuje się wykresy dla krótszych okresów – ze słupkami minutowymi lub godzinnymi.

Każdy okres jest reprezentowany przez jeden słupek - pionową linię z kreską po obu stronach. Górny koniec pionowej linii reprezentuje poziom maksimum, dolny koniec - minimum z danego okresu. Kreska po lewej stronie oznacza poziom otwarcia, a kreska po prawej poziom zamknięcia dla danego okresu.

 

 

Wykresy mogą służyć do wyznaczenia linii trendu i określenia poziomów wsparcia i oporu. Linie trendu wykreślane są tak, by połączyły najważniejsze minima cenowe, lub najważniejsze szczyty kursów. Linie trendu mogą być rosnące lub malejące, zależnie od kierunku zmian cen widocznego podczas czytania wykresu od lewej do prawej (od niskich do wysokich cen prowadzi trend wzrostowy, od wysokich do niskich trend spadkowy).

Istotność trendu zależy od horyzontu czasowego, dla którego został określony, a także od istotności poziomów cen, na których został oparty. Linia trendu wyznaczona na wykresie cen dziennych będzie istotniejsza niż ta wyznaczona na wykresie cen godzinnych.

 

 

Kanały wzrostowe, spadkowe i przedziały wahań

Kolejną umiejętnością przydatną przy analizie wykresu jest znajdowanie symetrycznych formacji. Mogą być to kanały trendowe, gdy linie wsparcia i oporu są do siebie równoległe. Kanał może być wzrostowy, spadkowy lub poziomy. 

Jeśli kanał trendowy jest poziomy, określa się go mianem przedziału wahań. Górne ograniczenie przedziału wahań jest poziomem, przy którym wzrosty cen tracą impet i odwracają się. Dolne ograniczenie przedziału wahań jest poziomem, przy którym spadki cen tracą na sile i odwracają się. Kanały trendowe i przedziały wahań dostarczają wielu atrakcyjnych okazji do kupna w dołkach i sprzedaży przy szczytach. Założenie opiera się na kontynuacji dotychczasowego schematu zmiany cen.

 

 

Możesz również założyć, że nowe wydarzenia zmienią proporcje popytu i podaży i cena wyłamie się z ograniczenia górnego lub spadnie poniżej dolnego ograniczenia przedziału wahań. Określa się to jako „wyłamanie”, a otwieranie pozycji z myślą o skorzystaniu z wyłamania ceny nazywa się „grą na wyłamanie”.

 

 

Rysowanie i wyznaczanie istotnych linii trendu wymaga wprawy. Nanieś linie trendu na wykres, a następnie użyj wykresu cen tego samego instrumentu dla innego interwału czasowego i nanieś kolejne. Porównaj linie trendu na obu wykresach. Czy jedne z nich opisują zmiany cen lepiej niż inne? Jeśli tak, to są one istotniejszymi liniami trendu i powinny bardziej Cię interesować.

 

 

Wykresy punktowo-symboliczne

Wykresy punktowo-symboliczne różnią się znacząco od wykresów słupkowych i świecowych. Wykresy punktowo-symboliczne nie odnoszą się do konkretnych przedziałów czasu, ale raczej do zmian kursów w jedną lub drugą stronę. Oznaczające ruch kursu w daną stronę krzyżyki (X) i kółka (O) wykorzystuje się do przewidzenia wzrostów, spadków, docelowych poziomów cenowych ruchu kursu, poziomów wsparcia i oporu. Wykresy te, zwane również wykresami „kółko-krzyżyk”, pozwalają przewidywać prawdopodobną wartość wzrostu lub spadku.

 


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.