Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych dla Polski w IV 2013 r. wzrósł o 1,3 pkt. - KE

29-04-2013 11:13
29.04. Warszawa (PAP) - Wskaźnik oczekiwań inflacyjnych w Polsce w kwietniu 2013 r. wyniósł 26,3 pkt. wobec 25,0 pkt. w marcu - wynika z danych Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej opublikowanych w poniedziałek.

Ankietowani są pytani o to, jak ich zdaniem będą się kształtować ceny w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Poniżej odczyty wskaźnika oczekiwań inflacyjnych z ostatnich miesięcy.

<PRE>miesiąc IX'12 X'12 XI'12 XII'12 I'13 II'13 III'13 IV'13WOI 35,5 31,9 34,3 29,0 26,8 26,9 25,0 26,3</PRE>

W przemyśle wskaźnik oczekiwań odnośnie cen sprzedaży wyniósł minus 2,5 pkt. wobec minus 2,1 pkt. miesiąc temu, w usługach ukształtował się na poziomie minus 6,4 pkt. wobec minus 5,4 pkt. miesiąc wcześniej, a w handlu detalicznym wyniósł 5,3 pkt. wobec 5,7 pkt. w poprzednim miesiącu.

Co miesiąc Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (DG EcFin) Komisji Europejskiej publikuje zharmonizowany Wskaźnik Nastrojów Gospodarczych (Economic Sentiment Indicator - ESI) dla 27 państw UE. W przypadku Polski oparty jest on na ankietach przeprowadzanych przez GfK Polonia w ciągu pierwszych 12 dni miesiąca, na próbie co najmniej 1020 osób, a w przypadku przedsiębiorstw na ankietach przeprowadzanych przez GUS. (PAP)

fdu/ osz/