Aktualności

Rolowanie: NATGAS
2017-08-22 13:47
Aktualności
Rolowanie: NATGAS
W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę...
Scalenia VXX.ETF
2017-08-21 09:10
Aktualności
Scalenia VXX.ETF
Gdy klient posiada więcej niż jedną otwarta pozycje nowa pozycja będzie zagregowaniem wszystkich pozycji, a wartość niepodzielna przez 4 będzie zamknięta (po cenie zamknięcia z 22 sierpnia). 
Święta: brak
2017-08-18 15:21
Aktualności
Święta: brak
Święta: brak
2017-08-18 15:20
Aktualności
Święta: brak
Dywidenda: J&J
2017-08-18 09:18
Aktualności
Dywidenda: J&J
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Dywidenda: LSE
2017-08-18 09:16
Aktualności
Dywidenda: LSE
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Dywidenda: 3M
2017-08-18 09:12
Aktualności
Dywidenda: 3M
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Rolowanie: OIL
2017-08-18 09:11
Aktualności
Rolowanie: OIL
W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę...
Dywidenda: J&J
2017-08-18 09:09
Aktualności
Dywidenda: J&J
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Dywidenda: LSE
2017-08-18 09:08
Aktualności
Dywidenda: LSE
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...