Aktualności

Dywidenda: FORD
2018-07-13 09:47
Aktualności
Dywidenda: FORD
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Dywidenda: PKNORLEN; CATERPILLAR; P&G
2018-07-13 09:45
Aktualności
Dywidenda: PKNORLEN; CATERPILLAR; P&G
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Dywidenda: PGNIG
2018-07-13 09:42
Aktualności
Dywidenda: PGNIG
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Święta: brak
2018-07-13 09:42
Aktualności
Święta: brak
Rolowanie: BITCOIN;  FRA40; ESP35
2018-07-13 09:41
Aktualności
Rolowanie: BITCOIN; FRA40; ESP35
W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę...
Rolowanie: FORD
2018-07-13 09:38
Aktualności
Rolowanie: FORD
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Dywidenda: PKNORLEN; CATERPILLAR; P&G
2018-07-13 09:36
Aktualności
Dywidenda: PKNORLEN; CATERPILLAR; P&G
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Dywidenda: PGNIG
2018-07-13 09:27
Aktualności
Dywidenda: PGNIG
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Rolowanie: BITCOIN; FR40; NL25; ES35; SE30; NO25; NATGAS
W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tym instrumencie zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę...
Święta: brak
2018-07-13 09:23
Aktualności
Święta: brak