Winiecki pozostaje w RPP (opis)

15-02-2013 10:09
15.02. Poznań (PAP) - Sąd Okręgowy w Poznaniu w piątek, 15 lutego kończąc postępowanie apelacyjne wydał prawomocne orzeczenie, w którym uchylił wyrok sądu I instancji skazujący członka RPP Jana Winieckiego za przestępstwo pomówienia i umorzył postępowanie. Oznacza to, że Jan Winiecki pozostanie w Radzie Polityki Pieniężnej.

Sąd uzasadnił wyrok znikomym stopniem społecznej szkodliwości czynu.

Oskarżyciel może złożyć kasację od wyroku do Sądu Najwyższego. Wdowa po Sławomirze Skrzypku, pełniąca funkcję oskarżyciela prywatnego powiedziała dziennikarzom po ogłoszeniu wyroku, że decyzję o ewentualnej skardze kasacyjnej podejmie po uzyskaniu pisemnego uzasadnienia wyroku.

Sąd Rejonowy w Poznaniu w lipcu 2012 roku uznał, że prof. Jan Winiecki pomówił w felietonie z 2007 roku ówczesnego prezesa NBP Sławomira Skrzypka. Zgodnie z wyrokiem ekonomista miał zapłacić 10 tys. zł grzywny i 15 tys. zł nawiązki na rzecz Caritas Polska.

Proces karny z prywatnego aktu oskarżenia wytoczył ekonomiście w 2008 r. Sławomir Skrzypek, nieżyjący już prezes NBP. Skrzypek zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem; wdowa po nim zdecydowała o kontynuowaniu procesu i występowała w imieniu zmarłego męża.

W 2007 r. w swoim felietonie opublikowanym m.in. w Głosie Wielkopolskim oraz w internecie Winiecki napisał m.in., że Skrzypek nie ma kompetencji do sprawowania funkcji szefa NBP: nie zna ekonomii i języków. Z felietonu wynikało też, że nie ma on dyplomu MBA Uniwersytetu Wisconsin-La Crosse w USA, a jedynie przeszedł tam szkolenie dla pracowników administracji publicznej.

Sprawa trafia do sądu odwoławczego po raz drugi. W 2009 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu orzekł, że Winiecki pomówił prezesa NBP. Wyrok z 2009 r. uchylił poznański sąd okręgowy i przekazał do ponownego rozpatrzenia. Powtórzony proces przed sądem rejonowym zakończył się w lipcu 2012 roku. (PAP)

mj/ jba/ ana/