W poniedziałek banki utrzymywały na rachunku w NBP 27.769,86 mln zł - NBP (popr.)

23-04-2013 10:36
# poprawiono "wobec 33.941,82 mln zł w czwartek" na "wobec 33.941,82 mln zł w piątek" #

23.04. Warszawa (PAP) - W poniedziałek, 22 kwietnia banki utrzymywały na rachunku bieżącym w NBP środki o wartości 27.769,86 mln zł wobec 33.941,82 mln zł w piątek - podał NBP. W depozycie na koniec dnia były 82,90 mln zł.

<PRE>(dane w mln PLN)

Data Rachunek Depozyt Kredyt bieżący na koniec lombardowy dnia

11-04-2013 29.832,02 0,00 0,0012-04-2013 33.419,15 0,00 0,0015-04-2013 30.219,16 0,00 0,0016-04-2013 30.901,98 0,00 0,0017-04-2013 33.694,09 135,00 0,0018-04-2013 33.796,75 0,00 0,0019-04-2013 33.941,82 801,50 0,0022-04-2013 27.769,86 82,90 0,00

</PRE>(PAP)

jba/ gor/