W kolejnych miesiącach możliwy dalszy, choć już nie tak szybki, spadek dynamiki rocznej CPI - MF

14-03-2013 16:28
14.03. Warszawa (PAP) - Opublikowane w czwartek dane GUS o inflacji świadczą o bardzo niskiej presji inflacyjnej w gospodarce wynikającej z osłabienia wzrostu gospodarczego - oceniają analitycy MF w przesłanym PAP komentarzu. Ich zdaniem w kolejnych miesiącach możliwy jest dalszy, choć już nie tak szybki, spadek dynamiki rocznej CPI.

"Opublikowany przez GUS wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za luty ponownie okazał się wyraźnie niższy od oczekiwań MF i od mediany oczekiwań rynkowych. Różnica w stosunku do prognozy MF wynikała przede wszystkim z niższej dynamiki cen żywności oraz z nieuwzględnienia obniżki opłat za usługi telekomunikacyjne (spadek cen łączności w styczniu o 1,5 proc. i w lutym o 3,0 proc. mdm przyczynił się do obniżenia wskaźnika CPI w tych dwóch miesiącach o ok. 0,2 pkt. proc.)" - oceniają analitycy MF.

"Opublikowane dane świadczą o bardzo niskiej presji inflacyjnej w gospodarce wynikającej z osłabienia wzrostu gospodarczego. W ciągu ostatnich 5 miesięcy roczna dynamika inflacji obniżyła się prawie o 2/3 - z 3,8 proc. rdr we wrześniu do 1,3 proc. w lutym" - dodają.

"W kolejnych miesiącach możliwy jest dalszy, choć już nie tak szybki, spadek dynamiki rocznej CPI" - uważają analitycy resortu.(PAP)

jba/ ana/