TMS Connect - zmiana Specyfikacja Instrumentów Finansowych oraz Tabeli Opłat i Prowizji

12-08-2016 09:17
Komunikat dotyczący zmiany Specyfikacja Instrumentów Finansowych oraz Tabeli Opłat i Prowizji. Dotyczy Klientów TMS Connect.
TMS Connect - zmiana Specyfikacja Instrumentów Finansowych oraz Tabeli Opłat i Prowizji

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zmiany produktowe Dom Maklerski TMS Brokers S.A.  niniejszym zawiadamia, że z dniem 24 sierpnia 2016 roku dla systemu transakcyjnego TMS Connect obowiązywać zacznie nowa Tabela Opłat i Prowizji oraz nowa Specyfikacja Instrumentów Finansowych.

W ramach nowej Tabeli opłat i prowizji zmianie ulegają minimalne prowizji za wykonywanie zleceń na CFD na akcje z rynku amerykańskiego (z poziomu 1 USD do poziomu 5 USD), niemieckiego (z poziomu 1 EUR do poziomu 5 EUR) oraz polskiego (z poziomu 5 PLN do poziomu 20 PLN).

Zmianie ulegną także stawki depozytu zabezpieczającego dla CFD na akcje z rynku amerykańskiego, niemieckiego oraz polskiego. Dodatkowo zmianie ulegnie konwencja kwotowania kontraktów na różnice kursowe na indeksy, dla których dotychczasową podstawą były indeksy kasowe. Począwszy od 24 sierpnia 2016 roku wszystkie kontrakty na różnice kursowe na indeksy będą oparte o cenę kontraktów futures. Jednocześnie informujemy, że począwszy od 24 sierpnia 2016 na potrzeby wyliczania stawki depozytu zabezpieczającego TMS Brokers będzie mógł agregować salda klientów i osób powiązanych z klientem. Salda mogą pochodzić z różnych rachunków i systemów transakcyjnych.

Z poważaniem,
TMS Brokers