Rostowski proponuje określenie własnych kryteriów gotowości wejścia do EMU

01-03-2013 14:32
01.03. Warszawa (PAP) - Wicepremier i minister finansów Jacek Rostowski proponuje określenie własnych kryteriów gotowości wejścia do EMU

01.03. Warszawa (PAP) - Wicepremier i minister finansów Jacek

"Może powinniśmy sami sobie zasugerować własne kryteria gotowości wejścia do strefy euro, nie kryteria przystąpienia, a kryteria gotowości. To jest absolutnie wstępne, to mogłoby nam uporządkować myślenie" - powiedział podczas debaty o wejściu do strefy euro.

"Może powinniśmy sobie wewnętrznie powiedzieć, że aby być gotowym, to np. chcemy osiągnąć jakiś poziom w porównaniu z ratingiem przeciętnym w strefie euro" - dodał.

"Druga sprawa to kwestia długu publicznego. (...) Powinniśmy się zastanowić, czy nie powiedzieć, że aby przystąpić do strefy euro, to jest potrzebna jakaś niższa od obecnej relacja długu do PKB. Także zastanowić się, jak i jak długo będziemy do tego dążyć" - powiedział.

"Bezrobocie. Może powinniśmy sobie powiedzieć, że będziemy uważali, iż jesteśmy gotowi wejść do strefy euro, jeżeli przez jakiś czas stopa bezrobocia - mierzona metodologią unijną - byłaby o 2-3 pkt proc. niższa niż w strefie euro. To jest luźna sugestia. Nie możemy tylko myśleć o rynku pracy, finansach publicznych, ale też o rynku produktów" - dodał. (PAP)

bg/ jba/ map/ ana/