Rolowanie: OILWTI, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25

17-11-2016 12:09
17 listopada 2016 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów OILWTI, FR40, NL25, ES35, SE30 oraz NO25.
Rolowanie: OILWTI, FR40, NL25, ES35, SE30, NO25

W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą (wartość orientacyjna wyrażona w pipsach):

- OILWTI dla pozycji długiej -58,5 pkt. dla pozycji krótkiej +53,5 pkt.

- FR40 dla pozycji długiej +37,5 pkt. dla pozycji krótkiej -62,5 pkt.

- NL25 dla pozycji długiej -20 pkt. dla pozycji krótkiej 0 pkt.

- ES35 dla pozycji długiej +4 pkt. dla pozycji krótkiej -14 pkt.

- SE30 dla pozycji długiej 0 pkt. dla pozycji krótkiej -100 pkt.

- NO25 dla pozycji długiej -270 pkt. dla pozycji krótkiej +170 pkt.

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie: https://www.tms.pl. Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanych instrumentach blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych. Komunikat dla klientów TMS Trader.