Jesteś w centrum świata inwestycji

Oil WTI

Forex - Dom Maklerski TMS Brokers

Oil WTI, Brent i Ural, czyli benchamarki cenowe ropy naftowej w handlu surowcami

Światowe ceny ropy naftowej kształtują się na podstawie trzech przyjętych standardów Oil WTI, Brent oraz Ural, stanowiących wyznaczniki jakości i cech charakterystycznych dostarczanego surowca. Poniżej prezentujemy najważniejsze cechy wyżej wymienionych gatunków.

Oil WTI, czyli West Texas Intermedaite

Ropa West Texas Intermediate, w skrócie Oil WTI, to jeden z trzech przyjętych na świecie standardów ropy naftowej, których ceny są notowane na rynku surowców energetycznych, obok Brent oraz Ural. Ten rodzaj ropy naftowej produkowany jest zgodnie z nazwą w USA w stanie Texas. Cechy charakterystyczne Oil WTI to między innymi niski poziom zanieczyszczeń, bardzo niska lepkość, słodki zapach, niska zawartość siarki (mniej niż 5%). Jest ona z tego względu uważana za ropę wysokogatunkową.

Brent – słodki gatunek z Morza Północnego

Ten standard ropy naftowej jest najpowszechniej wykorzystywany na świecie, ponieważ stosuje się przy wycenie około 2/3 światowej produkcji surowca. Typowa ropa Brent, to słodki lekki gatunek wydobywany na platformach Morza Północnego. Mimo lekkości, w porównaniu do WTI, brent jest gatunkiem bardziej lepkim. Inne cechy charakterystyczne tego gatunku to między innymi znikoma zawartość siarki i oczywiście słodki zapach. Nazwa tego rodzaju ropy pochodzi od nazwy jednego z gatunków ptaków występujących w okolicach platformy, w której rozpoczęto jej wydobycie, co wiążę się z polityką przyjętą przez firmę Shell.

Russian Export Blend Crude Oil – Ural

REBCO, znana również pod nazwą Ural, to rodzaj średniej lub ciężkiej ropy naftowej o dużej gęstości. Charakteryzuje się ona ponadto dość niską zawartością siarki, 6% zawartością parafiny i słodkim zapachem. Ten rodzaj ropy wydobywany jest przede wszystkim na Syberii oraz w okolicach gór Ural, od których została zapożyczona nazwa surowca. Tego typu ropa jest rafinowana między innymi w polskich rafineriach.

Ceny WTI, Brent oraz Ural – główne czynniki

Ceny ropy naftowej wyznacza się za pomocą wartości jednej baryłki wyrażonej w dolarach amerykańskich.  Uzależnione są od bardzo wielu złożonych czynników. Należy tu wymienić przede wszystkim aktualną wartość podaży na światowym rynku i zgromadzone zapasy, zapotrzebowanie na paliwo – zwłaszcza w krajach dynamicznie się rozwijających (głównie w Chinach), wydarzenia polityczne – czego klasycznym przykładem były działania państw arabskich skierowane przeciwko Stanom Zjednoczonym i Izraelowi w 1973 roku, po których światowe ceny ropy na zawsze drastycznie wzrosły. Dawniej dużą rolę w kształtowaniu cen odgrywała organizacja OPEC – zrzeszająca część spośród najważniejszych państw-eksporterów surowca, jednak jej znaczenie i zdolność wpływu na światową gospodarkę systematyczne maleje. 

Kursy Walut, Notowania Walut