Rolowania: BITCOIN, OILBRNT.pro, GASOLIN.pro, HOIL.pro, NATGAS.pro, PALLAD.pro, OATS.pro 16-08-2019 09:39

16-08-2019 09:39
Rolowania: BITCOIN, OILBRNT.pro, GASOLIN.pro, HOIL.pro, NATGAS.pro, PALLAD.pro, OATS.pro

20 sierpnia  2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów BITCOIN, OILBRNT.pro, GASOLIN.pro, HOIL.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•             BITCOIN dla pozycji długiej -11000 pkt. dla pozycji krótkiej +11000 pkt.

•             OILBRNT.pro dla pozycji długiej 43 pkt. dla pozycji krótkiej -45 pkt.

•             GASOLIN.pro dla pozycji długiej 1291 pkt. dla pozycji krótkiej -1299 pkt.

•             HOIL.pro dla pozycji długiej -82 pkt. dla pozycji krótkiej 76 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.

 

22 sierpnia  2019 r. nastąpi zmiana kontraktu bazowego dla instrumentów NATGAS.pro, PALLAD.pro, OATS.pro. W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji.

Na chwilę obecną punkty swapowe wynoszą:

•             NATGAS.pro  dla pozycji długiej -6 pkt. dla pozycji krótkiej +4 pkt.

•             PALLAD.pro  dla pozycji długiej -1 pkt. dla pozycji krótkiej -9 pkt.

•             OATS.pro  dla pozycji długiej -47,5 pkt. dla pozycji krótkiej 37,5 pkt.

 

Zmiana kontraktu oraz naliczenie punktów swapowych zostanie przeprowadzona po zakończeniu handlu na tym instrumencie. Godziny handlu dostępne są na stronie https://www.tms.pl.

Klientów posiadających zlecenia limit i stop na rolowanym instrumencie blisko bieżącego kursu prosi się o ich dostosowanie do uaktualnionych cen nowej serii kontaktu bazowego oraz dostosowanie środków pieniężnych na rachunku do poziomu umożliwiającego utrzymanie pozycji po naliczeniu punktów swapowych.Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.