QUERCUS TFI SA wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI SA na koniec sierpnia 2013 r.

03-09-2013 08:20
03.09. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 44/2013

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 30 sierpnia 2013 r. wyniosła 3 202,4 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:- 2 802,5 mln zł aktywów dziesięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,- 147,5 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 czerwca 2013 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),- 196,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 19 sierpnia 2013 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),- 19,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,- 36,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 40,6 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 28 czerwca 2013 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

Podstawa prawna:- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.),- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi

kom espi mra