MF sprzedało obligacje OK0715, WZ0117 i PS0418 łącznie za 10,5 mld zł

23-04-2013 11:55
23.04. Warszawa (PAP) - Ministerstwo Finansów sprzedało we wtorek obligacje OK0715 za 2.435,294 mln zł przy popycie 10.123,000 mln zł i rentowności 2,748 proc., obligacje WZ0117 za 749,824 mln zł przy popycie 4.036,350 mln zł oraz obligacje PS0418 za 7.332,941 mln zł przy popycie 11.343,100 mln zł i rentowności 2,899 proc.

Poniżej szczegóły:

<PRE>ŁĄCZNA PODAŻ (mln PLN) 7.000,000 - 10.000,000------------------------------------------OBLIGACJA OK0715

POPYT ŁĄCZNY (mln PLN) 10.123,000w tym wartośćofert niekonkurencyjnych 2.471,000

SPRZEDAŻ ŁĄCZNA (mln PLN) 2.435,294w tym sprzedażw drodze ofertniekonkurencyjnych 365,294

Min.Cena 940,85

Odpowiadająca jej 2,748%rentowność

Zadłużenie 10.757,483po rozliczeniuprzetargu------------------------------------------OBLIGACJA WZ0117

POPYT ŁĄCZNY (mln PLN) 4.036,350w tym wartośćofert niekonkurencyjnych 600,000

SPRZEDAŻ ŁĄCZNA (mln PLN) 749,824w tym sprzedażw drodze ofertniekonkurencyjnych 112,474

Min.Cena 1.005,50

Odpowiadająca jejrentowność -

Zadłużenie 24.942,986po rozliczeniuprzetargu------------------------------------------OBLIGACJA PS0418

POPYT ŁĄCZNY (mln PLN) 11.343,100w tym wartośćofert niekonkurencyjnych 1.555,000

SPRZEDAŻ ŁĄCZNA (mln PLN) 7.332,941w tym sprzedażw drodze ofertniekonkurencyjnych 1.099,941

Min.Cena 1.039,00

Odpowiadająca jejrentowność 2,899%

Zadłużenie 31.675,204po rozliczeniuprzetargu</PRE>

(PAP)

jba/ osz/