Kalendarium rynku NewConnect 20.02-18.03.2013

20-02-2013 06:01
Poniżej kalendarium rynku NewConnect w dniach 20.02 - 18.03.2013

* (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

ŚRODA, 20 LUTEGO

Eurosnack - NWZ ws emisji w ramach subskrypcji prywatnej nie więcej niż 12.223.757 serii G z wyłączeniem prawa poboru;

Libra Capita - NWZ w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

CZWARTEK, 21 LUTEGO

* Inwestycje Alternatywne Profit - debiut spółki na NewConnect;

GC Investment - NWZ w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcjisSpółki do obrotu na rynku regulowanym;

PIĄTEK, 22 LUTEGO

* Platinum Properties Group - zakończenie procesu budowy księgi popytu w ofercie publicznej akcji serii E;

* Momo - pierwszy dzień notowania 2 mln akcji serii D na NewConnect;

Braster - NWZ w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego i podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji s C;

PONIEDZIAŁEK, 25 LUTEGO

* Platinum Properties Group - ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby akcji serii E oraz liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach, rozpoczęcie przyjmowania zapisów w transzy detalicznej oraz w transzy dużych inwestorów;

* PSA - pierwszy dzień notowania 31.357.193 akcji serii D na NewConnect;

CUBE.ITG - NWZ;

Nemex - NWZ ws. wprowadzenia do obrotu akcji serii F oraz zmian w radzie nadzorczej;

ŚRODA, 27 LUTEGO

Veno - NWZ ws. odwołania prezesa zarządu oraz zmian w składzie rady nadzorczej;

CZWARTEK, 28 LUTEGO

ABS Investment - NWZ spółki ws. podwyższenia kapitału z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Suntech - NWZ spółki;

PIĄTEK, 1 MARCA

Remedis - NWZ ws. połączenia z Inwest Consulting;

PONIEDZIAŁEK, 4 MARCA

Maximus - ZWZ;

ŚRODA, 6 MARCA

Ekokogeneracja - NWZ;

PIĄTEK, 8 MARCA

* Platinum Properties Group - zakończenie przyjmowanie zapisów w ofercie publicznej akcji serii E w transzy detalicznej oraz w transzy dużych inwestorów;

PONIEDZIAŁEK, 11 MARCA

Grupa Recykl - NWZ ws. zmian w radzie nadzorczej;

Star Fitness - NWZ ws. emisji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

Velto - NWZ w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

ŚRODA, 13 MARCA

SterGames - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru;

CZWARTEK, 14 MARCA

Astro - NWZ spółki ws. zmian w radzie nadzorczej;

Navimor-Invest - NWZ ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii B;

PONIEDZIAŁEK, 18 MARCA

* Akcept Finance - NWZ ws. powołania członka rady nadzorczej;

(PAP)

jow/