Eksport rolno-spożywczy w '13 wzrośnie o ponad 4 proc. rdr do 18,3 mld EUR - IERiGŻ

23-04-2013 14:36
23.04. Warszawa (PAP) - Eksport produktów rolno-spożywczych w 2013 r. wzrośnie o ponad 4 proc. rdr i wyniesie 18,3 mld euro - prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Import wzrośnie o 1 proc. do 13,4 proc. co będzie oznaczać nadwyżkę handlową w wysokości 4,8 mld euro wobec 4,2 mld euro w 2012 roku.

"Przewiduje się, że wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych w 2013 r. mogą osiągnąć około 18,3 mld EUR i być o ponad 4 proc. wyższe niż w 2012 r. Wydatki na import mogą zwiększyć się o niespełna 1 proc. do 13,4 mld EUR. Dzięki temu nadwyżki mogą wzrosnąć do 4,8 mld EUR (4,2 mld EUR w 2012 r.).

Zdaniem Instytutu, na rozwój sytuacji w polskim handlu zagranicznym w 2013 r. podobnie jak przed rokiem, duży wpływ będzie miała sytuacja ekonomiczna w UE.

"Proces wychodzenia z kryzysu przebiega powoli i w związku z tym, tempo wzrostu popytu jest nadal stosunkowo niskie. Utrzymują się problemy z niektórymi gospodarkami strefy euro, co nie wpłynie korzystnie na kondycję całej UE. Nieznaczną poprawę widać w gospodarkach pozostałych krajów rozwiniętych. Aczkolwiek wpływ sytuacji gospodarczej na polski eksport rolno-spożywczy, w porównaniu z innymi sektorami, w 2012 r. okazał się relatywnie słabszy" - napisano.

"Nadal będą duże perspektywy eksportu do krajów WNP oraz krajów rozwijających się. Utrzymujące się, pomimo pewnego spadku, relatywnie wysokie ceny żywności na światowych rynkach, dodatkowo spowalniają proces odbudowy popytu. Duży wpływ na sytuację w handlu będzie miał kurs wymiany złotego w stosunku do euro i dolara USA. Ewentualna aprecjacja z obecnego poziomu osłabi konkurencyjność cenową polskiej żywności" - dodano.

Instytut ocenia, że w 2013 r. w Polsce zmaleje dynamika obrotów handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi.

"Zmniejszą się nadwyżki rynkowe większości produktów roślinnych, a także zwierzęcych, co będzie ograniczało możliwości eksportu produktów rolnictwa. Eksport produktów przetworzonych nadal będzie się zwiększał, ale jego dynamika również zmaleje. Spośród produktów zwierzęcych zwiększy się eksport większości pozycji, z wyjątkiem żywych zwierząt (szczególnie trzody chlewnej)" - napisano w raporcie.

"W eksporcie produktów roślinnych wzrośnie sprzedaż produktów ogrodnictwa, alkoholi, ziemniaków i produktów ziemniaczanych oleistych i przetworów zbożowych, a zmaleje przede wszystkim zbóż i cukru" - dodano.

W raporcie dodano także, że po stronie importu przewiduje się tylko niewielki wzrost obrotów. Nieznacznie zmniejszy się import przede wszystkim produktów roślinnych. Natomiast wzrośnie import większości grup produktów zwierzęcych (z wyjątkiem przetworów mięsnych), w tym szczególnie żywych zwierząt, mięsa i podrobów, oraz przetworów rybnych. (PAP)

nik/ gor/