Aktualności

Dywidendy: INTEL, STBUCKS
2019-02-01 09:54
Aktualności
Dywidendy: INTEL, STBUCKS
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Dywidendy: THYSSEN
2019-02-01 09:54
Aktualności
Dywidendy: THYSSEN
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Rolowania: SUGAR.pro, COFFEE.pro, COTTON.pro, COCOA.pro, WHEAT.pro, SOYBEAN.pro, LEANHOG.pro
W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę...
Dywidendy: APPLE, EXXONM
2019-02-01 09:49
Aktualności
Dywidendy: APPLE, EXXONM
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Dywidendy: IBM, BOEING
2019-02-01 09:48
Aktualności
Dywidendy: IBM, BOEING
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Dywidendy: INTEL, STBUCKS
2019-02-01 09:47
Aktualności
Dywidendy: INTEL, STBUCKS
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Dywidendy: THYSSEN
2019-02-01 09:47
Aktualności
Dywidendy: THYSSEN
W związku z tym rejestry Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną przed rozpoczęciem handlu uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od...
Rolowania: CORN, SUGAR, SUGAR.std, COFFEE, COFFEE.std, COTTON, COTTON.std, COCOA, COCOA.std, WHEAT, WHEAT.std, SOYBEAN, SOYBEAN.std, LEANHOG.std
W związku z tym rachunki Klientów, którzy posiadają otwarte pozycje na tych instrumentach zostaną uznane, bądź obciążone, dodatkowymi punktami swapowymi w zależności od posiadanych pozycji. Na chwilę...
Rolowania: ostateczna wartość
2019-02-01 09:44
Aktualności
Rolowania: ostateczna wartość
Ostateczna wartość naliczonych punków swapowych podczas rolowania poniższych instrumentów: •             CATTLE.pro dla pozycji długiej -152.5 pkt. dla pozycji krótkiej 147.5 pkt.
Rolowania: ostateczna wartość
2019-02-01 09:43
Aktualności
Rolowania: ostateczna wartość
Ostateczna wartość naliczonych punków swapowych podczas rolowania poniższych instrumentów: •             CATTLE dla pozycji długiej -156 pkt. dla pozycji krótkiej 144 pkt. •             CATTLE.std...


Powiadomienia przeglądarkowe są włączone.

Powiadomienia przeglądarkowe są wyłączone, włącz je ponownie w ustawieniach swojej przeglądarki.