Zarządzanie aktywami

 
Zarządzanie aktywami w TMS Brokers już w kwietniu

Zarządzanie aktywami w TMS Brokers już w kwietniu. Zarządzanie aktywami to usługa zarządzania portfelem instrumentów finansowych znajdujących się na należącym do Klienta indywidualnym rachunku inwestycyjnym. Prowadzona jest przez profesjonalny zespół złożony z licencjonowanych doradców inwestycyjnych. Główną korzyścią usługi jest możliwość wyboru strategii dostosowanej do potrzeb inwestycyjnych Klienta. Klient ma możliwość bieżącego wglądu w skład portfela, otrzymuje pełną informację o przeprowadzonych transakcjach oraz poniesionych kosztach. TMS Brokers jest podmiotem licencjonowanym i nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Co nas wyróżnia

Usługa zarządzania aktywami skierowana jest do osób szukających atrakcyjnych i alternatywnych rozwiązań inwestycyjnych wychodzących poza polski rynek.

inwestujemy głównie w akcje spółek, indeksy giełd zagranicznych oraz fundusze typu ETF

oferujemy możliwość wyboru produktu i dopasowania do profilu ryzyka oraz potrzeb inwestycyjnych Klienta

nasi Klienci posiadają na bieżąco dostęp do wyceny swojego portfela

Zainwestowane środki deponowane są na indywidualnym rachunku Klienta w zagranicznej instytucji kredytowej.

skupienie się na rynkach zagranicznych umożliwia uniezależnienie od koniunktury na warszawskim parkiecie oraz optymalną dywersyfikację portfela Klienta.

Filozofia inwestycyjna

Nasza filozofia inwestycyjna bazuje na budowaniu zdywersyfikowanego portfela z istotnym udziałem rynków zagranicznych. Proces inwestycyjny daje możliwość dokonywania selekcji spółek bądź rynków oraz dywersyfikację portfela Klienta i opiera się na wnikliwej analizie trendów makroekonomicznych na podstawie których wybieramy najbardziej atrakcyjne klasy aktywów (akcje, obligacje, indeksy itp.). Zwracamy uwagę na przepływ kapitałów oraz koniunkturę na poszczególnych rynkach oraz występujące trendy, zarówno wzrostowe jak i spadkowe. Portfele Klientów zawierają wyłącznie płynne instrumenty finansowe, notowane na uznanych rynkach regulowanych.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.