Jesteś w centrum świata inwestycji

Automatyczne zlecenie Stop Loss

Kompendium wiedzy o Forex – automatyczne zlecenie stop loss

Stop loss na rynku Forex jest rodzajem transakcji zabezpieczającej, która prowadzi do zamknięcia transakcji, gdy wzajemny kurs określonej pary walutowej spada poniżej wyznaczonego przez inwestora niekorzystnego poziomu, co ma zapobiec dalszym stratom. W przypadku mniej doświadczonych traderów pomijanie tego ważnego elementu może doprowadzić do ogromnych start, łącznie z wyzerowaniem konta na rachunku maklerskim.

W jaki sposób wyznaczyć poziom stop loss?

Wyznaczenie poziomu dla transakcji stop loss nie powinno wynikać z przypadku, lecz głębokiej analizy technicznej i oszacowania akceptowalnego poziomu ryzyka, zarówno z punktu widzenia danej transakcji, jak i pełnych środków zgromadzonych na rachunku.  W tej kwestii nie warto poddawać się emocjom.

Najprostszym i dość uniwersalnym sposobem zarządzania ryzykiem, który stosować mogą mniej doświadczeni traderzy jest ustalenie z góry punktu wejścia i punktu wyjścia dla każdej transakcji, tj. kursów, przy których transakcja zostanie odpowiednio otwarta lub zamknięta. Zlecenie stop loss będzie w takim ujęciu punktem wyjścia, gdy kurs waluty zmierza w kierunku przeciwnym do zamierzonego i korzystnego dla inwestora. Dzięki temu zapobiegamy dalszym stratom i minimalizujemy je do określonego z góry poziomu, na jaki możemy sobie pozwolić.

W jakich sytuacjach transakcja stop loss może nie zadziałać idealnie?

Transakcja stop loss jest doskonałym narzędziem ograniczania poziomu ryzyka w transakcjach walutowych na rynku Forex. Istnieją jednak sytuacje, w których transakcja zabezpieczająca nie dokonuje się na z góry określonym poziomie, a nieco poniżej tego poziomu. Kiedy tak się dzieje i dlaczego?

Przyczyną takiego obrotu spraw mogą być uwarunkowania rynkowe, które powodują nagły dynamiczny spadek kursu, przez co zlecenie nie zdąży zostać zrealizowane na określonym poziomie. Zwykle dzieje się tak np. za sprawą publikacji istotnych dla kursów walut danych płynących z gospodarki.

Podobnie dzieje się za sprawą tzw. „luki otwarcia”, która ma miejsce po zakończeniu weekendu. Luka cenowa jest różnicą pomiędzy kursem waluty przed rozpoczęciem weekendu, a jego zakończeniem. Powstaje w sytuacji, gdy podczas weekendu miały miejsce wydarzenia polityczne lub gospodarcze na tyle ważne, że wpłynęły na kursy walut. Niektóre platformy Forex dokonują po zakończeniu weekendu transakcji typu stop loss po cenie otwarcia, uwzględniającej różnicę, jaka dotknęła kursu podczas weekendu przynoszącego znaczne zmiany. 

Szkolenia Forex, Szkolenia Giełdowe