Pozycje

Zakładka ‘Pozycje’ zawiera informacje o wszystkich obecnie aktywnych pozycjach. Wszystkie otwarte pozycje można sortować wg dowolnych kryteriów.

 • ID: Numer operacji.
 • Czas: Data i godzina dokonania zlecenia (Dzień/Miesiąc/Rok Godzina:Minuta)
 • Symbol: Wybrana para walutowa.
 • Wolumen: Wolumen wybrany dla zlecenia oczekującego.
 • Typ: Rodzaj zlecenia oczekującego – Sell Stop, Sell Limit, Buy Stop, Buy Limit.
 • Wejście: Docelowa stawka dla zlecenia.
 • Wygaśnięcie: Termin wygaśnięcia zlecenia oczekującego (opcjonalne)
 • T/P: Poziom zlecenia Take Profit.
 • S/L: Poziom zlecenia Stop Loss.
 • Swap: Naliczone swapy.
 • Prowizje: Prowizje naliczone przez brokera.
 • Pipsy: Zysk lub strata wyrażone w pipsach.
 • Waluta: Zysk lub strata dla pozycji.
 • Zamknij: Zamknięcie pozycji

Menu kontekstowe

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pozycję wyświetli się menu kontekstowe:

 • Zamknij pozycję: Pozycja zostanie zamknięta.
 • Modyfikuj pozycję: Pojawi się ekran, na którym można dodać Stop Loss i Take Profit oraz częściowo lub całkowicie zamknąć pozycję.
 • Utwórz nowe zlecenie: Zostanie wyświetlony ekran tworzenia zlecenia.

Modyfikuj pozycję

Po kliknięciu przycisku pojawi się ekran, na którym można dodać Stop Loss i Take Profit oraz częściowo lub całkowicie zamknąć pozycję.


Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.