Rynek walutowy - Forex

Służą zarówno do spekulacji, jak i zabezpieczenia inwestycji na rynkach zagranicznych

 
Rynek wymiany walutowej

Handel walutami

Obroty na globalnym rynku wymiany walut przewyższają łączne obroty wszystkich giełd razem wziętych. Rynek ten stanowi bardzo atrakcyjne miejsce dla inwestorów, którzy poszukują wielu okazji inwestycyjnych.

 

Rynek walutowy:
  • Jest najbardziej płynnym rynkiem świata
  • Dostarcza zmienności w okresach bez wyraźnych trendów na giełdach
  • Oferuje niskie koszty transakcyjne
Marcin Kotowski o walutach

Chcąc inwestować w krótkim horyzoncie czasowym, waluty są jednym z lepszych wyborów. Dysponujemy jedną z najlepszych na rynku platform inwestycyjnych do handlu walutami, która stale zdobywa nagrody za najlepszy produkt finansowy w swojej kategorii.

Zamów rozmowę z doradcą

Marcin Kotowski, Członek Zarządu
Podstawowe informacje o rynku walutowym
 
 
Co wpływa na cenę
Co wpływa na cenę

Waluty najsilniej reagują na sytuację makroekonomiczną, oczekiwania dotyczące polityki fiskalnej i monetarnej, wypowiedzi przedstawicieli banków centralnych. Na kurs wymiany wpływa sytuacja gospodarek obu walut z pary.

Horyzont inwestycyjny
Horyzont inwestycyjny

W przeciwieństwie do np. cen akcji, kursy walut są względne - tzn. odnoszą siłę jednej waluty wobec innej. Stąd zmiany cen są ograniczone, a inwestycyje na rynku walut mają krótki lub średni horyzont czasowy.

Waluty dostępne na rachunkach
  TMS TRADER TMS CONNECT TMS DIRECT
G10 vs USD TAK TAK TAK
G10 vs EUR TAK TAK TAK
Pary z PLN TAK TAK TAK
Waluty rynków wschodzących TAK TAK TAK

Zamów bezpłatną rozmowę z doradcą

Bartłomiej Dejnarowicz, Doradca Klienta
Prywatność *
Zgoda *