Jakie może być ryzyko walutowe?

Ryzyko kursowe walut jest tak powszechnie występujące w wielu firmach, że niektóre z nich uważają, iż koszty prowadzenia działalności są poza ich kontrolą. W TMS Brokers uważamy inaczej.

Przedsiębiorstwa napotykają trzy główne rodzaje ryzyka walutowego. Są to ryzyko kursowe walut wynikające z:

  • Wymiany handlowej z udziałem importu i eksportu
  • Kontraktów w walutach obcych
  • Długu denominowanego w walucie obcej.
  • W zależności od charakteru działalności firmy, możesz narazić się na  ryzyko w niektórych lub we wszystkich tych obszarach.

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.