Jesteś w centrum świata inwestycji

Usługa Zarządzania Aktywami

Czym się kierujemy tworząc strategię?
Płynność
Transparentność i rynkowa wycena składników portfela, wyłącznie instrumenty finansowe notowane na uznanych rynkach regulowanych.
Analiza makroekonomiczna
Czynniki fundamentalne, globalne trendy makroekonomiczne analizowane w kategoriach relatywnych oraz analiza techniczna to główne przesłanki realokacji aktywów i konstrukcji portfela.
Alokacja strategiczna
Przeprowadzamy analizę danych makroekonomicznych, na bazie której sporządzana jest strategiczna alokacja aktywów. Wskaźniki i dane makroekonomiczne analizowane są w kategoriach relatywnych i absolutnych.
Selekcja
Inwestycja w poszczególne spółki bazuje na ich sytuacji fundamentalnej, uwzględnia jednak także przepływ kapitałów oraz koniunkturę na poszczególnych rynkach, występujące trendy, zarówno wzrostowe, jak i spadkowe.
Rynki zagraniczne
Selekcja klas aktywów oraz atrakcyjnych inwestycyjnie rynków. Dywersyfikacja geograficzna zapewnia ograniczenie ryzyka portfela oraz uniezależnienie jego wyników od koniunktury panującej na polskiej giełdzie.
Limity inwestycyjne
Poziom zaangażowania portfela w poszczególne kategorie lokat (w ramach określonego profilu ryzyka klienta) jest uzależniony od strategicznej alokacji aktywów i ograniczony systemem limitów inwestycyjnych. Zapewnia to dywersyfikację portfela zarówno na poziomie klas aktywów, jak również lokat w poszczególne instrumenty finansowe.
Monitorowanie składników
Cykliczna analiza składu portfela na podstawie analizy bieżących trendów i wydarzeń na rynkach finansowych w celu dynamicznego dostosowania jego składu, w ramach przyjętej alokacji strategicznej.
Benchmarki
Celem portfeli jest osiąganie wyników lepszych niż określone uznane stopy odniesienia oparte o indeks MSCI World.
Performance i kontrola ryzyka
Wynik z inwestycji monitorowany jest codziennie, na bieżąco analizowane są poszczególne pozycje portfela, elastycznie dokonujemy dostosowania jego składu.
Korzyści oraz zalety usługi:
  • atrakcyjne strategie standardowe zróżnicowane pod względem ryzyka, dające niskokosztowy dostęp do szerokiego spektrum rynków, klas aktywów oraz instrumentów finansowych
  • aktywne podejście do zarządzania, możliwość elastycznego dostosowania składu portfela do przewidywanej sytuacji rynkowej oraz do indywidualnych oczekiwań inwestora
  • bieżąca informacja o wycenie portfela
  • dostęp do wewnętrznych komentarzy zarządzających, opracowań i analiz ekspertów TMS
  • profesjonalny i doświadczony zespół
  • portfele konstruowane wyłącznie przy wykorzystaniu płynnych instrumentów finansowych, notowanych na uznanych rynkach regulowanych.
  • elastyczność kształtowania portfela, możliwość zmiany strategii inwestycyjnej przez klienta
  • okresowy wgląd w skład portfela, pełna informacja o przeprowadzonych transakcjach oraz poniesionych kosztach
  • dowolny czas trwania inwestycji
  • brak konfliktu interesów
Kontakt z ekspertem TMS Brokers

Kto jest administratorem Twoich danych?
Dom Maklerski TMS Brokers S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 204776. KLIKNIJ i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Zgoda *