Waluty

Wszystko o głównej parze walutowej EUR/USD

Bez wątpienia najpopularniejszą parą walutową na rynku forex jest EUR/USD, czyli euro w relacji do dolara amerykańskiego. To instrument, który miał w swoim portfelu prawdopodobnie każdy trader na początku swojej przygody z rynkiem inwestycyjnym. Innymi słowy mówiąc, większość inwestorów jest zaangażowana na rynku tego instrumentu poprzez otwieranie pozycji kupna lub sprzedaży. Sprawdź dlaczego!

Z tekstu dowiesz się:

 

  • dlaczego EUR/USD jest najpopularniejszą parą walutową wśród inwestorów,

  • skąd wynika duża zmienność na EUR/USD,

  • dlaczego warto obserwować co dalej z dolarem.

 

Duża płynność pary walutowej

Para walutowa EUR/USD określa kurs wymiany dolara amerykańskiego i waluty euro. Przypomnijmy, że wspólna waluta występuje obecnie w większości krajów Unii Europejskiej. Obowiązuje ona od 1999 roku i obecnie euro jest walutą dla 19 państw. Cała strefa euro stanowi zatem pewnego rodzaju blok ekonomiczny, który można porównać do gospodarki Stanów Zjednoczonych pod kątem liczby ludności oraz PKB. Dlatego para EUR/USD to pewnego rodzaju obraz relacji dwóch ogromnych organizmów gospodarczych. 

Parę walutową EUR/USD wyróżnia ogromna płynność. Efektem tego są niskie koszty transakcyjne (niski spread), co jest jednym z powodów tak dużego zainteresowania akurat tym instrumentem. Według statystyk Banku Rozrachunków Międzynarodowych (które są publikowane raz na 3 lata) średnie dzienne obroty na rynku forex w 2016 roku wyniosły ok. 5.1 biliona dolarów. Udział eurodolara w dziennym wolumenie obrotów to aż 23 proc. Nie powinno to nikogo dziwić. Od dawna prym na rynku walutowym wiedzie dolar amerykański, a euro cieszy się równie wielką popularnością. Euro zdobyło duże uznanie społeczne zarówno w całej strefie euro jak i w innych krajach. Według Eurobarometer survey (badanie opinii publicznej) poparcie dla wspólnej waluty wynosiło ok 75 proc.  Kolejną według popularności handlowaną parą walutową jest USD/JPY czyli dolar amerykański w relacji do japońskiego jena. Udział tego instrumentu w obrotach to ok 17,7 proc.

Transakcje na EUR/USD - charakterystyka

Para walutowa EUR/USD zbudowana jest z waluty bazowej (euro) oraz kwotowanej (dolar).

Wszystkie transakcje wykonywane na głównej parze walutowej są denominowane w walucie euro. Oznacza to, że depozyt zabezpieczający jest wyrażony we wspólnej walucie. Jeśli mamy konto złotówkowe, wówczas należy przeliczyć tę wielkość na podstawie aktualnego kursu EUR/PLN.

Wartość jednego pipsa, czyli wielkości, która znajduje się cztery miejsca po przecinku w notowaniu EUR/USD, denominowana jest w dolarze amerykańskim. Przy transakcji 1 lota (kupna bądź sprzedaż 100 000 euro) wartość jednego pipsa to 10 USD. Nowoczesne platformy transakcyjne umożliwiają zawieranie również mniejszych transakcji, dziesiętnych oraz setnych części kontraktu. 

Na parze walutowej EUR/USD obecnie występuje dźwignia finansowa 1:33. Umożliwia ona nam inwestowanie większymi nominałami transakcyjnymi przy wykorzystaniu jedynie niewielkiego procenta naszego kapitału.

Wybierając EUR/USD zyski bądź straty będą wyrażone w dolarze. Rachunek maklerski, który prowadzony jest w polskiej walucie automatycznie przeliczy tę wartość na PLN.

Z czego wynika tak wysoka płynność i zmienność na EUR/USD?

Cała strefa euro, jako ogromny organizm gospodarczy, jest atrakcyjnym celem międzynarodowych inwestycji. To skutkuje dużymi przepływami kapitałowymi oraz popytem na wspólną walutę.

Z drugiej strony jest dolar amerykański, czyli najbardziej znana waluta świata, która jest honorowana niemalże w każdym miejscu na świecie. Mimo, że nie jest on już wymienialny na złoto oraz nie posiada tak dużej wartości nabywczej jak w ubiegłym wieku, nadal jest chętnie trzymany przez inwestorów w swoim portfelu. Dzieje się  tak dlatego, że amerykański dolar jest wymienialny na każda inną walutę świata i gwarantuje pewien stopień bezpieczeństwa.

Pamiętajmy również, że głównym partnerem handlowym strefy euro są Stany Zjednoczone, stąd też wynika wzmożony popyt na te dwie waluty.

Coraz więcej banków centralnych utrzymuje swoje rezerwy walutowe nie tylko w dolarze amerykańskim. Na znaczeniu zyskuje również euro, która stało się drugą walutą rezerwową świata.

Dane makroekonomiczne a EUR/USD kurs

Jeśli spojrzymy na kalendarz makroekonomiczny, to łatwo zauważyć, że najwięcej w nim danych odnoszących się do dwóch gospodarek: strefy euro oraz Stanów Zjednoczonych. Na euro największy wpływ mają informacje dotyczące strefy jako całości oraz Niemiec i Francji (największych gospodarek europejskich). Zdecydowanie mniejsze znaczenie mają odczyty figur makroekonomicznych mniejszych krajów strefy euro. Dane publikowane są najczęściej między godz. 8:00 a 10:00. Do kluczowych zaliczyć należy informacje na temat PKB, dane inflacyjne, dane o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej, wskaźniki PMI (dotyczące usług i przemysłu) oraz informacje z rynku pracy. Jeśli chodzi o notowania dolara, najwięcej informacji o tej gospodarce poznamy w godzinach popołudniowych. Pamiętajmy, że rynek z dużą uwagę śledzi dane z rynku pracy USA, które są publikowane w każdy pierwszy piątek miesiąca o godz. 14:30.

Kluczowe jednak dla walut, zarówno euro jak i dolara, są decyzje banków centralnych (Europejskiego Banku Centralnego oraz Rezerwy Federalnej) dotyczące wysokości stóp procentowych. Niekiedy podwyższona zmienność panuje podczas konferencji prasowych przedstawicieli tych instytucji, organizowanych po posiedzeniach banków.

Co dalej z dolarem?

Podczas inwestowania na parach walutowych warto czytać komentarze analityków, którzy na bieżąco śledzą to co dzieje się na rynku. W serwisie TMS NonStop i aplikacji mobilnej znaleźć można wiele wartościowych prognoz dotyczących notowań walut i innych instrumentów. Warto zaufać ekspertom, którzy robią to na co dzień. Pamiętajmy również o stosowaniu analizy technicznej, która podpowie nam o prawdopodobieństwie przyszłych ruchów, a także sprawdzać obecny kurs dolara i euro.

Kwartalna analiza sytuacji na rynku inwestycyjnym od analityków OANDA TMS Brokers: Łukasza Zembika i Wojciecha Białka

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.