Dokonywanie zleceń

  • Aby dokonać zlecenia, kliknij prawym przyciskiem myszy na wykres, wybierz opcję Handel, a następnie Zlecenie. Pojawi się okno Zlecenie

  • Symbol: para walutowa
  • Wolumen: wolumen zlecenia
  • Stop Loss i Take Profit: Należy dodać po egzekucji
  • Typ: Egzekucja Natychmiastowa lub Zlecenie Oczekujące
  • Sprzedaj / Kup: Kliknij, aby sprzedać lub kupić parę

Weryfikacja wolumenu

  • Wolumen 1000 równa się 0.01 lota
  • 10000 równa się 0.10 lota
  • 100000 równa się 1.0 lota
  • 1 Milion równa się 10 lotów

Ręczne zamykanie zleceń

Aby zamknąć otwarte zlecenie albo zmienić Stop Loss / Take Profits, należy kliknąć na zakładkę Handel w oknie Terminal (dolna część interfejsu), a następnie kliknąć na wybrane zlecenie prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Zamknij Zlecenie. Pojawi się okno, w którym będzie można zamknąć zlecenie i dokonać zmian w Stop Loss / Take Profits.