World Agricultural Supply and Demand Estimates Report (WASDE)

Słownik

World Agricultural Supply and Demand Estimates Report (WASDE) - to comiesięczny raport amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (United States Department of Agriculture) i zarazem najważniejsza publikacja dla inwestorów na rynkach płodów rolnych. Publikacja zawiera szacunki dotyczące: zapasów początkowych i końcowych, plonów, zbiorów oraz areału kluczowych upraw. M.in. są to: kukurydza, pszenica, soja u pozostałe rośliny oleiste, ryż, bawełna i cukier. Poza tym przedstawiane są prognozy pogłowia drobiu, bydła i trzody chlewnej. Opracowanie liczy zazwyczaj około 40 stron i składa się ze skrótowego opisu sytuacji fundamentalnej każdego z towarów oraz rozbudowanych tabel statystycznych.

Co zawiera raport WASDE?
Amerykański Departament Rolnictwa bada nie tylko sytuację i kondycję upraw w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie. Dzięki temu WASDE to najbardziej aktualna tak rozbudowana baza wiedzy o podaży podstawowych towarów rolnych. USDA bada również zapotrzebowanie na poszczególne surowce, dzięki czemu raport WASDE agreguje wszystkie najważniejsze informacje o produkcji rolnej, w tym obrazujące równowagę pomiędzy popytem i podażą. Z tego względu na rynku kontraktów terminowych na pszenicę, soję, kukurydzę z giełdy CBOT w Chicago oraz bawełnę z nowojorskiej giełdy ICE raport ten jest mocno wyczekiwany i bardzo często staje się czynnikiem mocno podnoszącym zmienność w notowaniach. Każdorazowo statystki i reakcja rynków jest szczegółowo opisywana na łamach serwisu analitycznego TMS NonStop w formie Raportów Surowcowych, Raportów Flesz oraz Raportów Technicznych. Raport WASDE jest przedstawiany pomiędzy 8 a 12 dniem każdego miesiąca, o godzinie 12:00 czasu wschodnioamerykańskiego, czyli zazwyczaj o 18:00 czasu polskiego.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski