Trójkąt zniżkujący

Słownik

Trójkąt zniżkujący - formację tworzą dwie linie, w której górna jest zniżkująca, a dolna pozioma. Wybicie powinno nastąpić poprzez dolną krawędź, nierzadko z ruchem korekcyjnym i nie później niż 25% przed końcem formacji licząc od jego początku. 

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski