Trend

Słownik

Trend - wskazuje kierunek, w którym podąża rynek. Wyróżniane są trzy rodzaje trendów: trend wzrostowy - kolejne szczyty i dołki układają się na coraz wyższych poziomach, trend spadkowy - kolejne szczyty i dołki układają się na coraz niższych poziomach oraz trend boczny - kolejne szczyty i dołki kształtują się na podobnych poziomach, inaczej nazywany jako ruch horyzontalny bądź konsolidacja.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.