Trend

Słownik

Trend - wskazuje kierunek, w którym podąża rynek. Wyróżniane są trzy rodzaje trendów: trend wzrostowy - kolejne szczyty i dołki układają się na coraz wyższych poziomach, trend spadkowy - kolejne szczyty i dołki układają się na coraz niższych poziomach oraz trend boczny - kolejne szczyty i dołki kształtują się na podobnych poziomach, inaczej nazywany jako ruch horyzontalny bądź konsolidacja.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski