Swapowanie

Słownik

Swapowanie - otwarte pozycje walutowe spot podlegają automatycznemu swapowaniu na kolejny dzień roboczy, o ile do końca dnia pozycja nie zostanie zamknięta. Swapowanie polega na skorygowaniu ceny otwarcia pozycji lub doliczeniu punktów swapowych w osobnej pozycji. Korekta taka obejmuje punkty swapowe wynikające z różnicy stawek procentowych dla danej pary walutowej oraz kosztu utrzymania niezrealizowanego wyniku. Od standardowych zasad swapowania mogą występować odstępstwa spowodowane np. dniami świątecznymi obowiązującymi na rynku którego dotyczy transakcja. 

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski