Spread

Słownik

Spread - różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży pary walutowej. Jest kosztem inwestora przy zawieranych transakcjach. W przypadku głównych par walutowych wynosi on zazwyczaj kilka pipsów. Przeważnie spread ma stałą wartość, jednak w niektórych przypadkach mamy do czynienia z czasowym jego rozszerzeniem, szczególnie przed publikacją najważniejszych danych makroekonomicznych, które w przypadku gdy okażą się dla rynku zaskakujące, mogą przyczynić się do gwałtownych wahań kursu.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.