Spread

Słownik

Spread - różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży pary walutowej. Jest kosztem inwestora przy zawieranych transakcjach. W przypadku głównych par walutowych wynosi on zazwyczaj kilka pipsów. Przeważnie spread ma stałą wartość, jednak w niektórych przypadkach mamy do czynienia z czasowym jego rozszerzeniem, szczególnie przed publikacją najważniejszych danych makroekonomicznych, które w przypadku gdy okażą się dla rynku zaskakujące, mogą przyczynić się do gwałtownych wahań kursu.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski