Spekulant

Słownik

Spekulant - osoba świadomie akceptująca ryzyko związane z kupnem i sprzedażą instrumentów finansowych, w celu odniesienia zysku z przewidzianych ruchów cen.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski