Spadająca gwiazda

Słownik

Spadająca gwiazda - formacja techniczna tworzona przez świecę z długim górnym cieniem i małym korpusem położonym w pobliżu dolnych poziomów formacji. Korpus może przybierać zarówno formę spadkową (zazwyczaj kolor czarny lub czerwony) jak i charakter wzrostowy (zazwyczaj kolor biały lub zielony) i jest sygnałem odwrócenia trendu zwyżkującego.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski