Recesja

Słownik

Recesja - podstawowa definicja recesji mówi, że ma ona miejsce, kiedy PKB spada przez minimum dwa kolejne kwartały. Jednak definicja ta nie uwzględnia innych makroekonomicznych czynników jak np. bezrobocia. Natomiast ekonomiści uważają, że inne czynniki jak produkcja przemysłowa, nastroje konsumentów i wykorzystanie mocy produkcyjnych także powinny być brane pod uwagę. 

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski