Prostokąt

Słownik

Prostokąt - formacja, nazywana również czworokątem, częściej zapowiada kontynuację trendu niż jego odwrócenie. Układ ten tworzą dwie równolegle położone poziome linie poprowadzone przez poziomy maksymalne oraz minimalne ruchów cen. Sygnał dla zawarcia transakcji następuje w momencie przebicia górnej bądź dolnej linii, nierzadko z ruchem korekcyjnym. 

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.