Prostokąt

Słownik

Prostokąt - formacja, nazywana również czworokątem, częściej zapowiada kontynuację trendu niż jego odwrócenie. Układ ten tworzą dwie równolegle położone poziome linie poprowadzone przez poziomy maksymalne oraz minimalne ruchów cen. Sygnał dla zawarcia transakcji następuje w momencie przebicia górnej bądź dolnej linii, nierzadko z ruchem korekcyjnym. 

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski