Linia trendu

Słownik

Linia trendu - najpopularniejsze narzędzie analizy technicznej, będące składową większości formacji. By wyznaczyć linie trendu, wystarczy połączyć ze sobą dołki lub szczyty. Wyróżniamy dwa rodzaje linii trendu: wzrostową i spadkową. Linia trendu wzrostowego powstaje, kiedy połączy się ze sobą coraz wyższe dołki. Natomiast linia trendu spadkowego wynika z połączenia coraz to niższych szczytów. Linie trendu mają wiele zastosowań w analizie technicznej. Podstawowym jest wyznaczanie przy ich pomocy linii wsparcia i oporu. Są jednak używane także jako komponenty bardziej zaawansowanych formacji technicznych, włączając w to np. kanały i kliny.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski