Lewarowanie

Słownik

Lewarowanie - możliwość zajęcia pozycji w kontrakcie terminowym lub innym instrumencie finansowym o wartości większej od zainwestowanego kapitału. Im większe lewarowanie pozycji, tym większe potencjalne zyski lub straty.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski