Kontrakt terminowy

Słownik

Kontrakt terminowy - to umowa kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w określonym czasie w przyszłości, po określonej cenie. Kontrakty futures są instrumentami pochodnymi, a więc ich cena zależy bezpośrednio od kursu instrumentu bazowego (tzw. underlying), na który opiewa kontrakt. Kontrakty Futures to instrumenty standaryzowane, a giełda będąca miejscem obrotu ściśle określa warunki handlu kontraktami danego typu: nominał i waluta kontraktu, termin wygaśnięcia, minimalna zmiana ceny kontraktu (tzw. tick lub pips) oraz schemat nazewnictwa kontraktów i inne.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.