Kontrakt terminowy

Słownik

Kontrakt terminowy - to umowa kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych w określonym czasie w przyszłości, po określonej cenie. Kontrakty futures są instrumentami pochodnymi, a więc ich cena zależy bezpośrednio od kursu instrumentu bazowego (tzw. underlying), na który opiewa kontrakt. Kontrakty Futures to instrumenty standaryzowane, a giełda będąca miejscem obrotu ściśle określa warunki handlu kontraktami danego typu: nominał i waluta kontraktu, termin wygaśnięcia, minimalna zmiana ceny kontraktu (tzw. tick lub pips) oraz schemat nazewnictwa kontraktów i inne.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski