Kontrakt różnic kursowych - Contract For Difference

Słownik

Kontrakt różnic kursowych - Contract For Difference (CFD) - to pochodny instrument rynku pozagiełdowego, którego ceny podąża za ceną instrumentu bazowego. Kontrakty CFD dają możliwość zajmowania długich, bądź krótkich pozycji. Długie pozycje (kupno kontraktu) zajmowane są przez inwestorów liczących na wzrost ceny instrumentu bazowego, natomiast krótkie pozycje (sprzedaż kontraktu) zajmowane są przez inwestorów liczących na spadek ceny instrumentu bazowego.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.