Indeks cen konsumenckich

Słownik

Indeks cen konsumenckich - wskaźnik mierzący różnice cen reprezentatywnego koszyka dóbr i usług, jak jedzenia, energii, czynszów, ubrań, transportu, opieki medycznej, rozrywki i edukacji. Znany jest także jako wskaźnik kosztów życia.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.