Indeks cen konsumenckich

Słownik

Indeks cen konsumenckich - wskaźnik mierzący różnice cen reprezentatywnego koszyka dóbr i usług, jak jedzenia, energii, czynszów, ubrań, transportu, opieki medycznej, rozrywki i edukacji. Znany jest także jako wskaźnik kosztów życia.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski