Hiperinflacja

Słownik

Hiperinflacja - to stan, w którym poziom cen wzrasta gwałtownie, kiedy waluta krajowa traci wartość. Zdarza się, że duży wzrost podaży pieniądza nie jest poparty wzrostem PKB, co w konsekwencji prowadzi do nierównowagi pomiędzy podażą i popytem na rynku pieniądza. Ekonomiści zwykli używać tego określenia do opisywania stanów, kiedy miesięczna inflacja przekracza 50%. 

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski