Hiperinflacja

Słownik

Hiperinflacja - to stan, w którym poziom cen wzrasta gwałtownie, kiedy waluta krajowa traci wartość. Zdarza się, że duży wzrost podaży pieniądza nie jest poparty wzrostem PKB, co w konsekwencji prowadzi do nierównowagi pomiędzy podażą i popytem na rynku pieniądza. Ekonomiści zwykli używać tego określenia do opisywania stanów, kiedy miesięczna inflacja przekracza 50%. 

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.