Formacja objęcia

Słownik

Formacja objęcia - formacja techniczna złożona z dwóch świec obrazująca rynek, na którym zwyciężają siły przeciwne dotychczasowemu trendowi. Ostateczna ocena powinna uwzględniać miejsce, w jakim się pojawiają. Jeśli na przykład dana formacja potwierdza istotny obszar wsparcia, jej znaczenie jako sygnału odwrócenia trendu będzie większe. Podstawowa definicja formacji objęcia mówi, że drugi z dwóch korpusów musi obejmować pierwszy korpus przeciwnej barwy.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.