Formacja objęcia

Słownik

Formacja objęcia - formacja techniczna złożona z dwóch świec obrazująca rynek, na którym zwyciężają siły przeciwne dotychczasowemu trendowi. Ostateczna ocena powinna uwzględniać miejsce, w jakim się pojawiają. Jeśli na przykład dana formacja potwierdza istotny obszar wsparcia, jej znaczenie jako sygnału odwrócenia trendu będzie większe. Podstawowa definicja formacji objęcia mówi, że drugi z dwóch korpusów musi obejmować pierwszy korpus przeciwnej barwy.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski