Ciąg Fibonacciego

Słownik

Ciąg Fibonacciego - ciąg liczb rozpoczynający się od dwóch jedynek i zmierzający do nieskończoności, w którym każda liczba jest równa sumie dwóch poprzednich. Początkowe liczby ciągu to 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, itd. Stosunek dwóch sąsiadujących ze sobą liczb w miarę wzrostu zmierza do 0,618, natomiast stosunek co drugich liczb ciągu (czyli np. 21 i 55) w miarę wzrostu zmierza do 0,382. Oba te współczynniki są bardzo często używane do prognozowania zasięgu korekt bieżących ruchów cenowych.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
75% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.