Bony skarbowe

Słownik

Bony skarbowe - krótkoterminowe papiery skarbowe wystawiane na okres roku lub krótszy. Są to papiery bez oprocentowania, sprzedawane z dyskontem i odkupowane w dniu wykonania po cenie nominalnej.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.