Bony skarbowe

Słownik

Bony skarbowe - krótkoterminowe papiery skarbowe wystawiane na okres roku lub krótszy. Są to papiery bez oprocentowania, sprzedawane z dyskontem i odkupowane w dniu wykonania po cenie nominalnej.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski