Bid price

Słownik

Bid price (cena Bid) -  jest to jednocześnie cena, po której otworzymy zlecenie sprzedaży oraz cena, po której zostanie zamknięta transakcja kupna. Różnica pomiędzy ceną ASK i BID stanowi spread transakcyjny, który jest kosztem dla inwestora.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski