Bessa

Słownik

Bessa - jest to „rynek niedźwiedzia”, charakteryzujący się długotrwałym spadkiem wyceny konkretnego instrumentu finansowego lub grupy instrumentów. Jest to trend spadkowy na rynku np. papierów wartościowych lub surowcowym.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski