Analiza fundamentalna

Słownik

Analiza fundamentalna - metoda analizy rynków finansowych opierająca się na badaniu stanu gospodarki, kondycji przemysłu, a także kondycji finansowej i stylu zarządzania sektorów gospodarki i pojedynczych przedsiębiorstw.

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski