Analiza fal Elliotta

Słownik

Analiza fal Elliotta - metoda analizy technicznej rynków finansowych oparta na teorii Ralpha Nelsona Elliotta. Podstawowe założenia tej metody wskazują, że rynki poruszają się falami, tworząc układ pięciu fal przy dążeniu zgodnie z kierunkiem głównego trendu, po których następują trzy fale korekcyjne w przeciwnym kierunku. 

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski