Analiza fal Elliotta

Słownik

Analiza fal Elliotta - metoda analizy technicznej rynków finansowych oparta na teorii Ralpha Nelsona Elliotta. Podstawowe założenia tej metody wskazują, że rynki poruszają się falami, tworząc układ pięciu fal przy dążeniu zgodnie z kierunkiem głównego trendu, po których następują trzy fale korekcyjne w przeciwnym kierunku. 

Sprawdź również czym jest:

Język
Polski

Kontrakty na różnicę są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.
72% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami na różnicę u niniejszego dostawcy.
Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty na różnicę, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.